เปิดเวทีประชันความสามารถ กับโครงการประกวดภาพถ่าย “ความสุขในศูนย์ราชการ”

105
DAD Photo Contest

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดเวทีแสดงความสามารถด้านการถ่ายภาพ กับโครงการประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “ความสุขในศูนย์ราชการ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 142,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 9 ตุลาคม ศกนี้

โครงการประกวดภาพถ่าย “ความสุขในศูนย์ราชการ” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไป ตลอดจนนิสิต และนักศึกษา ได้มีเวทีแสดงความสามารถด้านการถ่ายภาพได้มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเพื่อให้ถ่ายทอดเรื่องราวและแบ่งปันความสุข ความประทับใจที่มีต่อ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แจ้งวัฒนะ โดยแบ่งประเภทผู้เข้าประกวดเป็น 2 ประเภท คือ 1. ประเภทนักเรียน นิสิตหรือนักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี และ 2. ประเภทประชาชนทั่วไป

สำหรับหัวข้อการประกวด ผู้สมัครสามารถเลือกได้เพียง 1 หัวข้อ คือ 1. Modern Green Building สถาปัตยกรรมร่วมสมัย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2. Universal Design สิ่งปลูกสร้างเพื่อมวลชน รองรับทุกความต้องการ 3. Goodroad Savelife ถนนดีชีวีมีสุข ต้นแบบการจราจรแห่งความปลอดภัย และต้องเป็นภาพอาคาร และบริเวณที่ใช้ถ่ายภาพประกวด คือ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ), อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี), อาคารธนพิพัฒน์, ถนนภายในศูนย์ราชการ เท่านั้น

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครพร้อมดูกติกาผ่านทางเว็บไซต์ www.dadphotocontest.com หรือ Page Facebook DAD Photo Contest

มาร่วมโชว์ความสามารถอย่างสร้างสรรค์ ถ่ายทอดเรื่องราวและแบ่งปันความสุข ความประทับใจที่มีต่อ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แจ้งวัฒนะ ด้วยกัน กับโครงการประกวดภาพถ่าย “ความสุขในศูนย์ราชการ” สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 9 ตุลาคม 2565 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 06 4162 9639, 08 5821 5490