BWG จับมือกับ ฟิวเจอร์พาร์ค และคอสโม บาซาร์ เมืองทองธานี ชวนนำเสื้อผ้า – ถุงเท้าเก่า ที่ใช้ไม่ได้แล้ว มาส่งต่อในโครงการ “ส่งขยะกลับบ้าน”

103

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ (BWG) ร่วมกับ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และศูนย์การค้าคอสโม บาซาร์ เมืองทองธานี ชวนนำเสื้อผ้าเก่า ถุงเท้าเก่า ขาด ย้วย ที่ใช้ไม่ได้แล้ว ด้วยการส่งต่อเพื่อไปเป็นเชื้อเพลิง ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ในโครงการ ส่งขยะกลับบ้าน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม ศกนี้

สำหรับโครงการ ส่งขยะกลับบ้าน จัดขึ้นเพื่อเล็งเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการคัดแยกขยะ โดยการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างครบวงจรยั่งยืน ผ่านการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน จึงริเริ่มโครงการ ส่งขยะกลับบ้าน รณรงค์ประชาสัมพันธ์การ แยกที่บ้าน ฝากทิ้งที่เราเพื่อนำกลับมารีไซเคิล นำมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ เป็นการลดปริมาณขยะ ลดการใช้ทรัพยากร  ตลอดจนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมนำไปสร้างประโยชน์กลับคืนสู่สู่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

โดยได้รับความร่วมมือจาก 2 ศูนย์การค้าชั้นนำ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และศูนย์การค้าคอสโม บาซาร์ เมืองทองธานี ที่มีเจตนารมณ์เดียวกันในการรักษาสิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมรับมือขยะที่มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมรณรงค์ แยกขยะเพื่อนำกลับมารีไซเคิลให้เป็นพลังงานใหม่ สำหรับศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ติดตั้ง Drop Point จำนวน 5 จุด ณ ชั้น G ประตู G-3, ชั้น 1 ประตู 1-2, ชั้น 2 ประตู 2-2, ชั้น B ประตู B-3  และชั้น B หน้า Top Supermarket  สำหรับศูนย์การค้าคอสโม บาซาร์ เมืองทองธานี ติดตั้ง Drop Point  จำนวน 2 จุด ณ บริเวณ  ชั้น 1 จุดประชาสัมพันธ์ และบริเวณทางเข้า Food Court สำหรับทั้ง 2 ศูนย์การค้าจะเป็นจุด Drop ที่รับเฉพาะ เสื้อผ้าเก่า ถุงเท้าเก่า ขาด ย้วย ที่ใช้ไม่ได้แล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้ว ไปเป็นเชื้อเพลิง ในการผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าต่อไป

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “ส่งขยะกลับบ้าน” ด้วยกัน ณ จุด Drop Point ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และศูนย์การค้าคอสโม บาซาร์ เมืองทองธานี หรือที่ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ซอยลาดพร้าว 130  ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม ศกนี้