ไทยแลนด์ มงลง4รางวัลระดับโลก

366

บริษัท อาร์แอนด์ดี รีเสิรช์ อินโนเวชั่นแอนด์ซัพลาย จำกัด และ บริษัท วิจัยพัฒนา สารสกัด เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า พิชิตรางวัลระดับโลก 4 รางวัล ที่เวที Seoul International Invention Fair 2019 (SIIF2019) จัดขึ้นโดย Korea Invention Promotion Association (KIPA) ภายใต้ความร่วมมือระดับโลก จาก International Federation of Inventors Associations (IFIA)

ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผลักดันการสร้างนวัตกรรมในเวทีระดับนานาชาติ ซึ่งนำคณะทีมวิจัยโดย ดร.เดวิด มกรพงศ์ คุณพิชยา ชัยหิรัญธาดา พร้อมคณะกรรมการบริหารงานบริษัท ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประเทศไทย ส่งผลงานจากการวิจัยเข้าชิงรางวัลโดยเป็นโครงการส่งเสริมผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่เวทีระดับนานาชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

จากผลงานทั้งหมดจากหลายประเทศทั่วโลกกว่า 600 ผลงาน จาก 27 ประเทศชั้นนำ เข้าร่วมชิงชัย สู่ความเป็นเลิศในด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ๆให้กับอุตสาหกรรมและสังคม ผลงานที่เข้าร่วมในครั้งนี้ มีทั้งหมด 3 ผลงาน และได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 2 รางวัล รางวัลเหรียญทองแดง 1 รางวัล และ รางวัลพิเศษจาก สำนักทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ความร่วมมือคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (Patent office of cooperation council for the Arab states of the Gulf:GCC)

รางวัลเหรียญทองที่ได้จากเวทีนี้มความหมายอย่างยิ่งเพราะ แสดงให้เห็นว่า นักวิจัยไทย สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบทางเกษตรกรในประเทศไทย ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเครื่องสำอางโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศเกาหลีใต้ ที่เป็นผู้นำในระดับโลกในอุตสาหกรรมนี้ เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ และยอมรับเทคโนโลยีใหม่ที่บริษัทฯ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มฤทธิ์ให้กับสารสำคัญ ทำให้มูลค่าเพิ่มได้กว่า 100 เท่า ตลอดจนได้รับการยอมรับจาก GCC ในเรื่องของการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาในตลาดสากล

ซึ่งบริษัทฯให้ความสำคัญในการสร้างความรู้และปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ใน 4ประเทศในทวีปเอเชีย และได้รับการเชื้อเชิญให้เข้าไปทำตลาดในตะวันออกกลางอีกด้วย ความสำเร็จในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของบริษัทฯ ที่จะเติบโตอย่างมั่นคง สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีให้กับลูกค้า ให้คนไทยได้ใช้นวัตกรรมบำรุงผิวหน้าที่มีประสิทธิภาพในระดับโลกด้วยราคาทที่เข้าถึงได้ และสร้างการยอมรับสินค้าไทยในตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ จะมั่งมุ่น พัฒนา องค์ความรู้ และเทคโนโลยี เพื่อส่งมอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้าได้อย่างยั่งยืน