เปิดงานมหกรรม”บ้านเคหะประชารัฐ จังหวัดปทุมธานี”

446

เปิดงานมหกรรม”บ้านเคหะประชารัฐ จังหวัดปทุมธานี” เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมชมและจับจองโครงการณ.ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง2เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดที่ได้มารตฐาน ราคาถูกและปลอดภัยและสร้างความสุขความอบอุ่นในครอบครัวแบบยั่งยืน