“เบเยอร์” รับใบประกาศเกียรติคุณ “ผู้ประกอบการที่ร่วมเครือข่ายการกำกับดูแลด้านชั่งตวงวัด”

278

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานในการมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแด่ ดร.จารุรัตน์ ชัยยศบูรณะ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน กลุ่มบริษัท เบเยอร์ ภายใต้โครงการ “ประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ประกอบการที่ร่วมเครือข่ายการกำกับดูแลด้านชั่งตวงวัด” โดยทางเบเยอร์ได้เข้าร่วมโครงการมาตรฐานเครื่องหมายสินค้าหีบห่อของกองชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองถึง 144 ชนิด ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองปริมาณสินค้าหีบห่อ (Thailand Quantity Mark) ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงการบรรจุสินค้าที่ได้มาตรฐาน ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค มีปริมาณสุทธิถูกต้องตรงตามฉลาก และเป็นผู้ผลิตสีรายแรก และรายเดียวที่ได้รับเครื่องหมายนี้ โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจอื่น ๆ กว่า 10 บริษัท เข้าร่วมพิธีรับมอบ ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ดร.จารุรัตน์ ชัยยศบูรณะ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน กลุ่มบริษัทเบเยอร์

“ทั้งนี้การที่เบเยอร์ได้รับใบประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการที่ร่วมเครือข่ายการกำกับดูแลด้านชั่งตวงวัด ถือเป็นการการันตีคุณภาพการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์สินค้าที่ได้มาตรฐาน โดยผ่านการรับรองจากองค์กรที่เชื่อถือได้ ทำให้ทางผู้บริโภคเชื่อมั่นได้ว่าทางเบเยอร์มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา และยึดถือเอาผลประโยชน์ของทางผู้บริโภคเป็นหลัก ตามปณิธานของบริษัทฯ ที่ได้ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 60 ปี” ดร.จารุรัตน์ กล่าวปิดท้าย