เบเยอร์แจกดาดฟ้าฟรี 10 หลัง

633

เบเยอร์ จัดกิจกรรมตอบแทนผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมากับกิจกรรม “ทำกันซึม ดาดฟ้าฟรี 10 หลัง” ด้วยผลิตภัณฑ์ เบเยอร์ รูฟซีล คูล (Beger ROOFSEAL Cool) กันรั่ว ซึม สำหรับ ดาดฟ้า หลังคา สำหรับพื้นที่ไม่เกิน 90 ตร.ม. ให้ลูกค้าได้ยิ้มรับหน้าฝนกันแบบคูลๆ เพียงบรรยายความรักความผูกพันธ์ที่ท่านมีต่อบ้าน หรืออาคารพาณิชย์ ปัญหาที่พบบริเวณดาดฟ้า และเหตุผลที่อยากใช้ผลิตภัณฑ์เบเยอร์ รูฟซีล คูล พร้อมแนบรูปถ่ายดาดฟ้าและบริเวณที่มีปัญหา ส่งเข้ามาที่ www.facebook.com/begerpaint หรือ บริษัท เบเยอร์ จำกัด ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2561 โดยประกาศผลบ้าน และอาคารพาณิชย์ที่ได้รับการคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561ติดตามรายละเอียดกิจกรรมและเงื่อนไขกติกาเพิ่มเติมได้ที่ www.beger.co.th และ www.facebook.com/begerpaint