หัวหน้า สนง.อุตสาหกรรม ปทุมฯ เยื่ยมชม รง. กรีนลาเท็กซ์

546

สหวัฒน์ โสภา (กลาง) หัวหน้าสำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี เข้าเยี่ยมชม โรงงานผลิตหมอนและที่นอนยางพาราแห่งใหม่ของบริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวน

หัวหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีสหวัฒน์ โสภา(กลาง)เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตหมอนและที่นอนยางพาราแห่งใหม่ของบริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัดบนเนื้อที่กว่า 20 ไร่ สำหรับโรงงานแห่งนี้ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนครจังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีร่วมกับกัณฑ์กณัฐ แสนสุกวิหิรัญ(กลางขวา) กรรมการผู้จัดการบริษัท ที่มาให้การต้อนรับ