“หนึ่งใจช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ  ในพระองค์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

457

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคมที่ผ่านมา ผศ.ดร.บุญมา อิ่มวิเศษ  ในนามที่ปรึกษา ศูนย์ “หนึ่งใจช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ในพระองค์ ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ได้เข้าร่วม  โครงการ “มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ รำลึก13 ปี ร้อยตำรวจตรี คุณพุ่ม เจนเซ่น”  กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ ณ. สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ) จตุจักร  กทม. ได้กล่าวว่า “ถือเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม ซึ่งกิจกรรมในวันนี้  เป็นการสนองนโยบายบริษัทสตาร์เวลล์ในด้านการช่วยเหลือ สังคม ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนโอกาส ตอบแทนสังคม และคืนสิ่งดีๆให้กับสังคม”

     สำหรับศูนย์ “หนึ่งใจช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ในพระองค์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือเกษตรกร ให้เกิดเป็นรูปธรรมมากที่สุด เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรและรักษาสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระปรมิน –ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และดำเนินกิจกรรม ตามแนวทางพระราชทาน  ภายใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีพระเมตตา พระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ แก่พสกนิกรชาวไทยทุกภาคส่วน ซึ่งศูนย์ “หนึ่งใจช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคล ออฟไลฟ์ฯ ได้น้อมนำแนวทางการทำงานพระราชทานนี้ เป็นปณิธานในการปฎิบัติงานเพื่อพี่น้องประชาชนสืบไป