“สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง The Most Powerful Brands of Thailand ” ครั้งที่ 5

184

รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอกลยุทธ์สร้างความแข็งแกร่งให้แบรนด์ไทย ชวนรับฟังเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “The Five Forces of Brand Power” ถอดรหัสเติมขุมพลังแห่งกลยุทธ์สู่การเป็นสุดยอดแบรนด์ที่ทรงพลัง ภายในงานมอบรางวัล “สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง The Most Powerful Brands of Thailand ” ครั้งที่ 5 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 นี้ เวลา 12.15 – 14.30 น. ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย