สุดปลื้ม!!! “ปู มัณฑณา-พริ้ม วงพริ้ม-บีม สิริกร” รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งปี

1409

สุดปลื้ม!!! “ปู มัณฑณา-พริ้ม วงพริ้ม-บีม สิริกร”
รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งปี

นำความปลื้มใจเป็นที่สุดสำหรับ “งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติคุณคนของแผ่นดิน ครั้งที่ 5 ปี 2560” เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ล ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี โดยมีเหล่านักแสดง ศิลปิน ดารา และนักธุรกิจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ ปู มัณฑนา,น้องพริ้ม วงพริ้ม,กีตาร์ ศิริพิชญ์,โตนนท์ วงศ์บุญ,ชายแฮคส์ฯ

พร้อมนักธุรกิจเก่งอย่าง “คุณบีม สิริกร ภัทร์คงสิน” ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สิริธนาทรัพย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเธอจะเข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติ จาก “พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์” ถึง 4 รางวัล ได้แก่ รางวัล Thailand Leader Awards 2017,รางวัลแม่ดีเด่นแห่งปี สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม,สตรี ต้นแบบ สาขานักบริหารดีเด่น และแม่พิมพ์ต้นแบบ สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม โดยเธอเปิดใจ รางวัลในครั้งนี้ขอมอบให้กับคุณแม่ และพนักงานบริษัททุกคน ยอมรับตื่นเต้น ดีใจ และเป็นเกียรติแก่ครอบครัวเป็นอย่างสูง และตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำดีทดแทนคุณของแผ่นดินต่อไป