สสว. นำคณะผู้ประกอบการ tech startups เยือนฮ่องกง

412

“อัครพงศ์ ศรีสุพรรณดิฐ” รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นำคณะผู้ประกอบการไทยกลุ่ม tech startups เดินทางไปเยือนฮ่องกง ในโครงการศึกษาลู่ทางการค้าและเจรจาธุรกิจที่ฮ่องกงของผู้ประกอบการ Startup ไทย โดยมี “อสิ ม้ามณี” กงสุลใหญ่ และ “ระพีพงศ์ บรรจงศิลป” รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ให้การต้อนรับ