สมหวังที่วังยาง…จากนาแห้วสู่เส้นทางการท่องเที่ยว

132

หากเอ่ยถึง การทำนาแห้ว เชื่อว่าทุกคนต้องนึกถึงจังหวัดสุพรรณเป็นอันดับต้น เพราะ “แห้วสุพรรณ”  ของตำบลวังยาง ถือว่าเป็นที่สุดของพื้นที่การทำนาแห้วในประเทศไทยที่ได้ผลผลิตดีมีคุณภาพ จนได้รับจดทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical หรือ GI) เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชุมชนวังยาง

ด้วยความพร้อมทางด้านทรัพยากรทางธรรมชาติจึงทำให้ชุมชนแห่งนี้ได้รับเลือกให้เป็นที่หนึ่งของชุมชนต้นแบบในโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน ปี4 โดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งได้พาไปสัมผัสบรรยากาศไอดินกลิ่นโคลน เรียนรู้การทำนาแห้วท่องเที่ยววิถีชุมชนกันอย่างสนุกสนาน

โดยมี อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต หรือ อ.ขวัญ  อาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้จัดการโครงการฯ ร่วมด้วย อ.รัชวิชญ์ ชัยศิริพานิช หรือ อ.เบิร์ด ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเชิงชุมชน เป็นที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติ   และอ.ภัทรนิษฐ์ ศรีบุรีรักษ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร คณะการจัดการธุรกิจอาหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  เป็นที่ปรึกษาด้านอาหาร    เข้ามาร่วมพัฒนาสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เติบโตอย่างยั่งยืน มีการส่งเสริมอาชีพ พัฒนาการบริหารจัดการชุมชน และผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงการบริการชุมชนที่เอกลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีสภาพแวดล้อม วิถีชีวิตที่เอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม สร้างรายได้ให้กับชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความมั่นคงยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เริ่มต้นความสนุกด้วยการทำกรวยดอกไม้ไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคล ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นดอกไม้พื้นบ้านที่งดงามจัดใส่ในกรวยกระทงอย่างสวยงาม ณ วัดสัปรสเทศ ไหว้สักการะหลวงพ่อพระพุทธสามัคคีชัยบรมโพธิสัตว์ เป็นพระประธานภายในอุโบสถ ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต ให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตราย  

จากนั้นเดินทางด้วยรถอีแต๋น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชุมชน มุ่งหน้าสู่โบราณสถานวัดไก่เตี้ย เป็นวัดสำคัญที่มีเกจิอาจารย์ชื่อดัง หลวงตาจวน ที่ชาวบ้านนับถือทั่วเมืองสุพรรณ และชมโบราณสถานเจดีย์ แปดเหลี่ยม ที่มีความงดงามอย่างมาก  ก็มุ่งหน้าสู่ท้องทุ่ง สัมผัสไอดินกลิ่นโคลน ชมวิถีชีวิตนาแห้ว ชมบ้านเรือนและความเป็นอยู่ของชุมชนชาวเกษตรทฤษฎีใหม่

และสนุกกับกิจกรรมการเพาะดำ งม ชมนาแห้ว โดยการลงมือ ตั้งแต่การ เพาะพันธุ์แห้ว ดำนาแห้ว และการงมแห้ว ภายใต้สโลแกน งมได้เท่าไร เอากลับไปเท่านั้น กิจกรรมดีดีที่สร้างประสบการณ์อันล้ำค่าบนพื้นดินมหัศจรรย์ แหล่งปลูกแห้ว GI แห่งเดียวในประเทศไทย แห้วถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของชุมชน ชมการสาธิตการเพาะกล้าแห้ว การปลูกนาแห้ว

ปิดท้ายกันที่การเรียนรู้การแปรรูปแห้ว จากแห้วธรรมดาที่ไม่ธรรมดากลายมาเป็นเม็ดทับทิมมีความกรอบหอม อร่อย และเน้นทำให้เม็ดใหญ่ มีสีสันที่น่ารับประทาน ด้วยการปอกแห้วลงมือทำตั้งแต่ต้นจนกลายเป็นขนมหวานที่แสนอร่อยชื่นใจ คลายร้อนได้ดี เมื่อเคี้ยวแล้วกรอบมันด้วยรสชาติของแห้ว มีน้ำเชื่อมที่ทำจากน้ำตาลทราย มีกะทิสดจากการคั้นมะพร้าว น้ำแข็งบดละเอียดหรือน้ำแข็งทุบ หวานเย็นชื่นใจ 

หากใครสนใจมาเที่ยวชมเรียนรู้วิถีชีวิตชุมสมหวังที่วังยาง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ แฟนเพจเฟซบุ๊ค : สมหวังที่วังยาง https://www.facebook.com/SomwangWangyang