ศูนย์การค้า คอสโม บาซาร์ ชวนส่งต่อความสุข กับเทศกาลแห่งการให้ “Happy New Year Happy Gift Day” ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 10 มกราคม 2564

276

ศูนย์การค้า คอสโม บาซาร์ เชิญชวนทุกท่านร่วมส่งต่อความสุข ในช่วงเทศกาลแห่งการให้ ด้วยการสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่น้องๆ ในถิ่นทุรกันดาร ด้วยการบริจาคตุ๊กตา และของเล่นที่อยู่ในสภาพดี ผ่านกิจกรรม “Happy New Year Happy Gift Day” ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 10 มกราคม 2564

เทศกาลแห่งการให้ “Happy New Year Happy Gift Day” จัดขึ้นโดยเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งต่อตุ๊กตา และของเล่นมือสอง ที่ยังคงอยู่ในสภาพดี มอบให้กับน้องๆ ในถิ่นทุรกันดาร ที่อาศัยบนดอยสูง พื้นที่ห่างไกล ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการซื้อของเล่น จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคตุ๊กตา และของเล่น เพื่อสร้างรอยยิ้ม และความสุขให้แก่น้องๆ ผ่านมูลนิธิกระจกเงา
ร่วมแบ่งปันตุ๊กตาและของเล่นมือสองสภาพดีไปกับเทศกาลแห่งการให้ “Happy New Year Happy Gift Day”ด้วยกัน ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 10 มกราคม 2564 ณ บริเวณเคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ศูนย์การค้า คอสโม บาซาร์ เมืองทองธานี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/cosmobazaarmuangthongthani