ย่ายิ้ม ภาพยนตร์โฆษณา สุดซึ้งกินใจคนไทย!! รับรางวัลและโล่เชิดชูเกียรติคุณจากรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม

761

ผู้สร้างภาพยนตร์ ย่ายิ้ม โดย “ภัทร์ภัสสร ธนาเสฎฐ์หิรัญ” นิสิตจากรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,CUTip ได้รับโล่เชิดชูเกียรติคุณและเกียรติบัตร ในประเภท “ผู้สร้างสื่อดีเด่นแห่งชาติ ประเภท ส่งเสริมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ซึ่งเป็น 1 ใน 2 ผลงานด้านส่งเสริมชาติฯ โดยมี ภาพยนตร์ ย่ายิ้ม My angel และ สารคดีรายการ นับ 1 ให้ถึงพ่อ จากช่อง Thai PBS

ประธานกล่าวและมอบโล่ โดย รองนายกรัฐมนตรี “พลเอก ดร. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร” ประธานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ,ประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ ณ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ในงาน “รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย” กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นการยกย่องผู้สร้างสื่อดีเด่นเพื่อสร้างสรรค์สังคมในทางที่ดี

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here