มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทยและสมัชชานักจัดรายการวิทยุ มอบรางวัล “คนดีศรี ปักษ์ใต้ ปี ๒๕๖๑”

774

มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทยและสมัชชานักจัดรายการวิทยุ มี พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูถัมภ์ อดีตรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อดีตสมาชิกวุฒิสภา ประธานพิธี ได้คัดเลือก “คนดีศรี ปักษ์ใต้ ปี ๒๕๖๑” ในโครงการสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมในระดับภาค

     โดยได้คัดเลือก “อาจารย์ประจวบ คงเหลือ” เป็นคนดีศรีปักษ์ใต้ ในสาขา ศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่น ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร