มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จับมือ สถาบันพัฒนาศิลปิน “SMD 1987 Artist Training Centre” เฟ้นหาดาวรุ่งภูธรสู่วงการบันเทิง

630

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จับมือ สถาบันพัฒนาศิลปิน“ SMD 1987 Artist Training Centre” เฟ้นหาดาวรุ่งภูธรสู่วงการบันเทิง นำร่องนักศึกษานิเทศศาสตร์ ร่วมปฎิบัติงานกับครูต้นแบบมืออาชีพ “ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ” อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ “อาจารย์ปิ่นศิริ ศิริปิ่น” ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศิลปิน “ SMD 1987 Artist Training Centre” ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาการและประสบการณ์ รวมทั้งการดำเนินงานร่วมกันในด้านต่างๆ ร่วมระหว่างหน่วยงาน ท่ามกลางความสนใจของคณาจารย์-นักศึกษาและสื่อมวลชน ที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก

“ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ” อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า การประสานความร่วมมือร่วมระหว่างหน่วยงานดังกล่าวนี้เป็นการพัฒนาด้านวิชาการ ที่นักศึกษาจะได้ปฎิบัติงานในหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ควบคู่กับวิชาการ โดยในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ จะมีการจัดส่งนักศึกษาในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เข้าร่วมปฎิบัติงานกับทางสถาบัน ในหน้าที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้ กรอบการดำเนินงานร่วมกัน ทั้ง 5 ด้าน ได้ลงนามร่วมกันแล้วในวันนี้

“นายปิ่นศิริ ศิริปิ่น” ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศิลปิน “SMD 1987 Artist Training Centre” กล่าวว่าสถาบันมีผลงานในการพัฒนาศิลปิน เข้าสู่วงการบันเทิงของไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีดารานักแสดงชื่อดังชั้นนำของไทย ที่ผ่านการอบรมจากสถาบันแห่งนี้แล้วหลายรุ่น ไม่ว่าจะเป็น แอฟ ทักษอร หรือ เบ๊นซ์ พรชิตา รวมทั้งดารานักแสดง ช่อง 3 หลายต่อหลายคนที่ผ่านการอบรมและฝึกทักษะในด้านต่างๆกับสถาบันแห่งนี้ ดังนั้นวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่นักศึกษาในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานร่วมกันกับครูมืออาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญงานเฉพาะ อีกทั้งยังคงเป็นส่วนหนึ่งของการเฟ้นหาดารา นักแสดงในระดับท้องถิ่น ซึ่งขอนแก่น มีดารา นักแสดงชื่อดังอยู่หลายคน ดังนั้นการลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนี้จะเป็นอีก 1 ก้าวที่สำคัญในการที่จะร่วมกัน พัฒนาความรู้ทางวิชาการ และการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เป็นบุคลากรที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศได้อย่างเต็มความสามารถ

โดยมีคณาจารย์ร่วมเป็นสักขีพยาน จากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร.สุบัน มุขธระโกษา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร , ผศ.ดร.กนกอร บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์อมรฤทัย ภูสนาม ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์,อาจารย์ชนพัฒน์ ช่วยครุฑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตร์ และจากสถาบันพัฒนาศิลปิน “ SMD 1987 Artist Training Centre” อาจารย์จุมพล โพธิสุวรรณ และ อาจารย์ศศิภัทร อัมพวรรณ