บางกอกทูเดย์ร่วม ขับเคลื่อนประเทศไทย จัดสัมมนาเรื่อง “ศักราชใหม่…ความหวัง(หรือแค่ฝัน)ประเทศไทย 2022”

154

สำนักข่าวบางกอกทูเดย์ร่วมกับคณะวิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และเว็บไซต์ข่าว The Leader Asia จัดการสัมมนาเรื่อง “ศักราชใหม่…ความหวัง(หรือแค่ฝัน)ประเทศไทย 2022” เมื่อบ่ายวันที่ 20 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ แรงขับเคลื่อนประเทศไทยในศักราชใหม่ 2022”

ถัดจากนั้นเป็นการเสวนาเรื่อง “ หวังอะไร?… ประเทศไทยในปี 2022”โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรชั้นนำได้แก่ นายแพทย์เกรียงไกร ถวิลไพร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ดร.สักกะภพ พันธ์ยานุกูล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรนายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตรศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยดำเนินรายการโดย นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ บรรณาธิการข่าว The Leader Asia และ โอ๊ต-มณีรัตน์ ศรีวิบูลย์ เป็นพิธีกรตลอดทั้งงาน

การสัมมนาครั้งนี้ได้ทำการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live: ExtensionUTCC , @BangkokTodayFanและ www.theleaderasia.comโดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)