ดร.เดวิด มกรพงศ์ นักธุรกิจไทยรุ่นใหม่ ผู้พิชิตนวัตกรรมระดับโลก

347

ดร.เดวิด มกรพงศ์ : ผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ ผู้พิชิตนวัตกรรมระดับโลก Dr. David Makarapong : Transform Innovation to reality

“ทุกวันนี้ เราเลือกทำอะไรเพื่อขับเคลื่อนให้ชีวิตเรามีคุณค่าและมีความหมายต่อผู้อื่นบ้าง” คือนิยามในการขับเคลื่อนชีวิตทั้งด้านการงานและการใช้ชีวิต ของดร.เดวิด มกรพงศ์

ดร. หนุ่ม วัย 34 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้วยเกรดเฉลี่ย 4.00 ด้าน ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รางวัลนิสิตดีเด่นจุฬาลงกรณ์ สาขาสร้างชื่อเสียงให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทำคุณความดีช่วยเหลือสังคม พ.ศ. 2560 ตลอดจนได้รับ รางวัล 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมานี้อีกเช่นกัน

ดร.เดวิด มกรพงศ์ ได้เริ่มทำงานตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรี และเลือกที่จะไม่รับเงินเดือน เพื่อต้องการได้เรียนรู้หลักการณ์ในการบริหารงานจากธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม เพราะคงเป็นการยากที่ เด็กที่ยังไม่จบปริญญาตรีจะได้รับเลือกเข้าไปทำงาน ประสบการณ์ที่ได้รับนั้น คุ้มค่ายิ่งกว่าเงินเดือน เพราะทำให้เราเกิดวิสัยทัศน์และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง อย่างไรก็ตาม ทุกเส้นทางไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบ สมัยนั้น

พอผมได้เริ่มต้นธุรกิจของตนเอง กว่าครึ่งไม่ประสบความสำเร็จ แต่ถึงกระนั้นเราก็ต้องกล้าตัดสินใจที่จะถอยจากธุรกิจนั้นด้วยตนเองด้วย ล้มลุก คลุกคลาน เก็บประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ จนสร้างธุรกิจที่นำเสนอเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมแปรรูปนมและน้ำผลไม้ครบวงจร และได้ลูกค้า เป็นผู้ผลิตและแปรรูปนมใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยปกติแล้วนั้นมีเพียงบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ 3 บริษัท เท่านั้นที่เป็นผู้นำในตลาดไทย

ถ้าถามว่า ทำไมถึงกล้าลงในตลาดนี้ ทำไมกล้าสู้กับยักษ์ เพราะผมเข้าใจ คนไทยด้วยกันเอง และสามารถนำเสนอคุณค่าในมุมผู้บริการจากบริษัทไทย ได้ดียิ่งขึ้น จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้น ของการนำเสนอคุณค่าที่ไม่ได้จำกัดเพียงแค่ ตัวเงิน หรือผลกำไร แต่ยังคำนึงถึงห่วงโซ่อุปทานที่เราอยู่อีกด้วย จากการเป็นเจ้าของและนำเสนอบริการเทคโนโลยีปลอดเชื้อแบบครบวงจร

เมื่อดำเนินธุรกิจไปได้ระยะหนึ่ง ผม ก็เกิดแรงบันดาลใจที่อยากพัฒนาน้ำนมโค ในประเทศไทย ให้มีคุณค่าใกล้เคียงกับน้ำนมสดใหม่ เพื่อส่งสอบคุณค่านี้ไปยังผู้บริโภค จนรังสรรค์ นวัตกรรมยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ในน้ำนมดิบด้วยแสงคลื่นสั้นเพื่อเพิ่มคุณภาพให้กับน้ำนมดิบสำหรับฟาร์มโคนมขนาดเล็กและขนาดกลาง (นวัตกรรม PASS+) ที่เป็นนวัตกรมที่มีความใหม่ในระดับอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับโลกจาก เวที iENA 2018 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

และ เวที่ Geneva 2019 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ตลอดจนได้รางวัลเหรียญทองและรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในวันนักประดิษฐ์ไทย 2562 โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นวัตกรรมนี้ไม่เพียงแค่สร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรม แต่ยังคำนึงถึงต้นทุนที่รับได้ของเกษตรกร กล่าวคือ เป็นนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อวัตถุดิบมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ก็จะเป็นประโยชน์ในการแปรรูปผลตภัณฑ์และสร้างประโยชน์เชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น

ดร.เดวิด เน้นการเติบโตแบบการสร้างคุณค่าไปพร้อมๆ กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ใช้เวลากว่า 3 ปีในการพัฒนานมแรกเกิดจากโคนม หรือที่เรียกว่า Bovine colostrum ให้เป็น colostrum ทีมีอัตลักษณ์และคุณลักษณพิเศษที่สามารถนำไปใช้ในอุตสากรรมการแพทย์และอุตสาหกรรมสกินแคร์ได้ ผลลัพธ์จากการพยายามร่วมกันนี้ ได้สร้างอุตสาหกรรมใหม่ขึ้นในประเทศไทย พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับโลกที่เจนีวาและเกาหลีใต้

ผลลัพธ์จากความพยามนี้ ทำให้ ดร.เดวิด มกรพงศ์ ได้สร้างธุรกิจการพัฒนาสารสำคัญจากผลผลิตทางเกษตรในประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสร่างการเติบโตแบบยั่งยืน ร่วมกับเกษตรกรไทยอีกด้วย ตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของ ความพยายาม การสะสมประสบการณ์ และการที่จะกล้าเปลี่ยนแปลงตนเอง ให้เริ่มคิดที่จะทำธุรกิจนวัตกรรมโดยเน้นจากการสร้างคุณค่าร่วมกันและเติบโตไปพร้อมกัน ดร.เดวิด มกรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่นวัตกรรม บริษัท อาร์แอนด์ดี รีเสริช์ อินโนเวชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เจ้าของรางวัลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ 16 รางวัล ระดับชาติ 5 รางวัล