ซาฟารีเวิล์ด” ปิดบริการ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

903

“ซาฟารีเวิล์ด” ปิดบริการ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เนื่องในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

“ซาฟารีเวิลด์” ร่วมถวายความจงรักภักดี และแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แจ้งประกาศปิดให้บริการ 1 วันในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และจะกลับมาเปิดให้บริการตามปรกติอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560