จุฬาฯ จับมือ ญี่ปุ่น ขับเคลื่อนนวัตกรรมระดับโลก นวัตกรรมเพื่ออนาคตของเอเชีย

672

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น จัดการประชุมสัมมนา “Asia-Link Symposium in Bangkok 2017” รวมทั้งจะจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) ระหว่างหลักสูตรสหสาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ Institutes of Innovation for Future Society มหาวิทยาลัยนาโกย่า Nagoya University Japan

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมใจ เพ็งปรีชา ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชา ธุรกิจ เทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวว่า โครงการนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศชาติและเป็นความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเอเชีย

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here