จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพโรคเบาหวานผ่านศูนย์ยาครบวงจรของ ร้านยาฟาสซิโน เนื่องในวันเบาหวานโลก

780

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ประเทศไทย)จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ร่วมรณรงค์วันเบาหวานโลกในเดือนพฤศจิกายนนี้ ด้วยการเปิดตัวโครงการการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผ่านทางเครื่อข่ายศูนย์ยาครบวงจรของ ร้านยาฟาสซิโน หนึ่งในผู้นำด้านการจำหน่ายเวชภัณฑ์ในประเทศไทย โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มการรับรู้ การเข้าถึงข้อมูลและการดูแลตนเองเมื่อป่วยเป็นโรคเบาหวาน ผ่านทางพื้นที่พิเศษภายในเขตของศูนย์ยาครบวงจร ร้านยาฟาสซิโน ทั้ง 43 แห่งทั่วประเทศ

     ในประเทศไทยมีผู้ป่วยเบาหวานอยู่ถึง 6.5 ล้านคน โดยความชุกเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉลี่ยถึง10% ในทุกๆ ปี ซึ่งโครงการนี้ได้เสนอข้อมูลการดูแลตัวเองสำหรับผู้ป่วยเบาหวานครอบคลุมในหลายๆด้าน รวมไปถึงสุขภาพช่องปาก การดูแลผิวพรรณ และการดูแลเท้า ซึ่งมีบทบาทความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า การรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอและการวัดปริมาณน้ำตาลในเลือดในทุกๆ วัน

    มร.นีราจ โกยาล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ประเทศไทย)จำกัดกล่าวว่า จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภคและผู้ป่วยในประเทศไทยมาโดยตลอด สำหรับประเทศไทยโรคเบาหวานถือเป็นหนึ่งในโรคภัยที่ทางบริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานต่อกลุ่มผู้บริโภคและผู้ป่วย

     จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงมายาวนาน และมีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน และ ร้านยาฟาสซิโน หนึ่งในผู้จำหน่ายเวชภัฑ์ยาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยด้วยเครือข่ายศูนย์ยาที่มีสาขากระจายตัวทั่วประเทศ ภายใต้โครงการนี้จะสามารถเสริมสร้างให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานไปจนถึงการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มการเข้าถึงของผู้บริโภคได้ในวงกว้างทั่วประเทศ นอกเหนือจากการรับบริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาล

รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายอาทิเช่นแบรนด์อวีโน่ (Aveeno) สำหรับการดูแลผิวพรรณ หรือ ลิสเตอรีน (Listerine) เพื่อการทำความสะอาดดูแลอนามัยช่องปาก รวมทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อการตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองและ ผลิตภัณฑ์เพื่อบรรเทาปวด เป็นต้นผ่านทางพื้นที่พิเศษภายในเขตของศูนย์ยา และรวมถึงการให้บริการในระยะยาวสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่ออดบุหรี่

    ภก.ไชยเสน พิศาลวาเลิศ กรรมการผู้จัดการบริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด ได้กล่าวเสริมว่าการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมชุมชน ถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ และ การฟัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากโรคเบาหวาน พวกเรามีความภาคภูมิใจที่ได้แนะนำ โครงการที่ตระหนักรู้ถึงปัญหาเรื่องสุขภาพของคนไทย ผ่านทางผลิตภัณฑ์ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี และยังเป็นการให้ความรู้เกียวกับโรคเบาหวานอย่างครบวงจร

     โครงการนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากกลุ่มลูกค้าผ่านทางศูนย์ยาครบวงจรของร้านยาฟาสซิโน และเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งจะได้ร่วมงาน กันกับ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศไทย) ในโครงการอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

เกี่ยวกับ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน แรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นของบริษัทคือ ความใส่ใจในการดูแลผู้บริโภคทุกๆท่านบนโลกนี้บริษัทคิดค้น วิจัยทางวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ทั้งผลิตภัณฑ์ และ การดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับผู้บริโภคทุกๆคน

     บริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน มีพนักงานกระจายทั่วโลกประมาณ 132,500 คนโดยบริหารงานผ่านสำนักงานกระจายอยู่ตามประเทศต่างๆมากกว่า250 สาขาทั่วโลก โดยดำเนินงานร่วมกับพันธมิตรต่างๆในด้านสุขภาพเพื่อผู้บริโภคนับพันล้านคนทั่วโลก
*จากสถิติ จำนวนและอัตราผู้ป่วยในด้วยโรคเบาหวาน (E10-E14) ต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ปี พ.ศ.2550 – 2557