จบแล้ว !!! “นางฟ้าบนดิน เทพบุตรบนรถทัวร์” พร้อมบริการประชาชน จากไอเดีย “ดร.ดร๊าฟ ดวงฤทธิ์”

394

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน และผู้อำนวยการพรรครวมพลังประชาชาติไทย เป็นประธานพิธีปิด”โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการบริการสำหรับพนักงานต้อนรับบนรถโดยสารสาธารณะประจำทาง” พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงแรงงาน

โดยมีรองปลัดกระทรวงแรงงาน, อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารบริษัท นครชัย แอร์ และพนักงานให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวขอบคุณที่ทางกระทรวงแรงงานได้สร้างโครงการนี้ขึ้นมา และจัดอบรมให้กับพนักงานของบริษัท นครชัยแอร์ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานต้อนรับ รวมถึงการเพิ่มความทันสมัยและการวางระบบขนส่งมวลชนให้มุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล และเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ

จากนั้น ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้เข้าอบรม และขอให้นำทักษะ และประสบการณ์ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 49 คน ที่ผ่านหลักสูตรยกระดับฝีมือในครั้งนี้ด้วย