กคช.ชูคอนเซ็ปต์ Civil Model เชื่อมโยงพม.พัฒนาสังคมและความมั่นคงด้านที่พักอาศัย

503

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ (กคช.) นำทัพปฎิรูปองค์กรชูคอนเซ็ปต์ Civil Model เชื่อมโยงนโยบาย กคช.กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ก้าวไปสู่สังคมแห่งความเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะด้านที่พักอาศัย

โดยการกระตุ้นผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถ เร่งภารกิจขับเคลื่อนองค์กรให้สมกับเป็น NHA 4.0 หลังจากผุดศูนย์นวัตกรรมข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยที่ห้วยขวาง วางเป้าบริหารขายบ้านที่เหลืออีก 20,354 หน่วยในปีนี้