กกท. ชวนน่องเหล็กร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “SAT International New normal Bike local series 2020” สัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชน จ.อุบลราชธานี และ จ.อุทัยธานี พร้อมกัน 26 ก.ย.นี้

364

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ในฐานะหน่วยงานที่ขับเคลื่อนนโยบายด้านกีฬาของประเทศ พร้อมสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการผลักดันให้เกิดกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว หรือ Sport Tourism (สปอร์ตทัวริซึ่ม) เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในจังหวัดต่างๆ ที่เป็นเมืองกีฬาและจังหวัดที่พร้อมจะเป็นเมืองกีฬา และสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้ระบบธุรกิจภาคการท่องเที่ยวในประเทศกลับมาฟื้นตัวได้อย่างยั่งยืนโดยเร็ว ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19

กกท. จึงเตรียมจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน รายการ SAT International New normal Bike local series 2020 ในพื้นที่ 2 จังหวัด คือ จ.อุบลราชธานี และ จ.อุทัยธานี สอดคล้องกับนโยบายกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวที่จะก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสเส้นทางที่มีความเป็นธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวบ้านในท้องถิ่น ภายใต้มาตรการวิถีปกติใหม่ที่กำหนดโดยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อย่างเคร่งครัด

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันในวันเสาร์ที่ 26 ก.ย. 63 นี้ โดยตั้งเป้ามีผู้ร่วมกิจกรรมจังหวัดละ 600 คน รวม 1,200 คน ในส่วนของ จ.อุทัยธานี มีระยทาง 2 ระยะ ได้แก่ระยะ 26 กม. และระยะ 55 กม. ปล่อยตัวและเข้าเส้นชัยที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ใช้เส้นทางปั่นผ่านชุมชนในพื้นที่ของ อ.บ้านไร่ ร่วมสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน และชมธรรมชาติ ขึ้นเนินเขา มีจุดแวะพัก คือ ชุมชนบ้านผาทั่ง, ชุมชนบ้านอีมาด อีทราย และชุมชนบ้านสะนำ ต้นไม้ยักษ์

ขณะที่ จ.อุบลราชธานี มี 2 ระยะทางเช่นกัน ได้แก่ระยะ 17 กม. และระยะ 59 กม. ปล่อยตัวและเข้าเส้นชัยที่วัดถ้ำคูหาสวรรค์ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ใช้เส้นทางปั่นผ่านชุมชน ชมธรรมชาติและบรรยากาศเลียบแม่น้ำโขง มีจุดแวะพัก คือ ชุมชนบ้านนาบัว ต.ห้วยยาง, ชุมชนบ้านห้วยไผ่ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับของดีของเด็ดประจำท้องถิ่นในแต่ละชุมชนของทั้ง 2 จังหวัดเป็นของที่ระลึกด้วย

ทั้งนี้ กกท. คาดว่ากิจกรรมจักรยาน SAT International New normal Bike local series 2020 จะได้รับความสนใจจากผู้ที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานทั่วประเทศ และสามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนของจังหวัดที่เป็นเมืองกีฬา และพื้นที่ที่มีศักยภาพการเป็นเมืองกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ให้ฟื้นตัวภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด –19 ได้โดยเร็ว

นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดที่เป็นเมืองกีฬาหันมาเล่นกีฬา และออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์โดยยึดหลักวิถีปกติใหม่หรือนิวมอร์มัล ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนในจังหวัด กระตุ้นการหมุนเวียนเศรษฐกิจในพื้นที่ เกิดการจ้างงาน และสร้างรายได้จากการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาในชุมชนได้เป็นอย่างดี

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถ ติดตามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ https://event.thaimtb.com/s/sat-ubon และ https://event.thaimtb.com/s/sat-ubon หรือ FB : SAT bike local series 2020